Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Loreta
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
30.3.2019

Loreta je přírodní památka ev. č. 868 severovýchodně od obce Týnec v okrese Klatovy. Chráněné území spravuje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Důvodem ochrany je zachování bývalého vápencového dolu, který je zcela ojedinělou přírodovědeckou lokalitou, shrnující význam geologický, speleologický a zoologický, a je dále významnou báňskou památkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Loreta_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Loreta (přírodní památka) (006)

https://cs.wikipedia.org