Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Přílepská skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
10.4.2019

Přírodní památka Přílepská skála se nachází se u obce Přílepy v okrese Rakovník. Území, jehož ochrana byla vyhlášena v roce 2001, je v péči Krajského úřadu Středočeského kraje. Předmětem ochrany je bývalý lom, skalnatá krajinná dominant se zbytky historické těžby arkozového pískovce.

Stěny někdejšího pískovcového lomu jsou nyní využívány jako cvičný terén pro horolezce. Mezi balvany rostou osiky, borovice, jeřáb ptačí a akát. V podrostu pak například kostřava ovčí, pavinec horský, trávnička prodloužená nebo jestřábník savojský. Horolezecké cesty jsou zajištěny lepenými borháky a je zde povoleno použití vklíněnců. Při horolezeckých aktivitách je zakázáno používání magnézia.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADlepsk%C3%A1_sk%C3%A1la

Přírodní památka Přílepská skála 2015-09-28 1

https://cs.wikipedia.org