Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Heřmanov
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.4.2019

Heřmanov je přírodní památka ev. č. 683, která se nachází jižně od obce Heřmanov v okrese Žďár nad Sázavou. Správa AOPK Havlíčkův Brod.

Důvodem ochrany je unikátní mineralogické naleziště takzvaných heřmanovských koulí (antofylit s vložkami flogopitu).

Podloží tvoří horniny pestré skupiny moldanubika proterozoického stáří. Heřmanovské koule pocházejí z kontaktní zóny pegmatitu a desilifikovaných hadců. Tvoří čočky až koule o průměru do 10 cm i více. Jádro je tvořeno šupinami flogopitu, na které kolmo nasedají vlákna anthofylitu. Mezi těmito minerály může být šedozelená celistvá hmota tvořená chloritem a montmorillonitem. Povrch koulí pak tvoří opět šupiny flogopitu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99manov_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Heřmanov 2

https://cs.wikipedia.org