Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bobří soutěska
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
27.5.2019

Bobří soutěska je název romantického údolí s Bobřím potokem a vodopádem na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje (okresů Česká Lípa a Děčín). Bobří soutěska je evidována pod č. 18 jako přírodní památka o rozloze 0,81 ha v seznamu zvláště chráněných území AOPK České republiky. Nachází se asi 2 kilometry východně od Verneřic a 4 km severozápadně od Kravař na Českolipsku. Lokalita je ve správě regionálního pracoviště Ústecko AOPK ČR.

Chráněné území se rozprostírá na katastrech Velká Javorská (obec Žandov, zcela na západě okresu Česká Lípa)- plocha 0,6 ha a Loučky u Verneřic (obec Verneřice, okres Děčín) - plocha 0,21 ha.

Stinné údolí vzniklo erozní činností v čedičovém podloží, vytvořeném od západu přitékajícím Bobřím potokem. Důvodem ochrany je ukázka zpětné eroze v čedičovém tělesu. Jsou zde dva vodopády. Menší pěnivý vytéká z pukliny v čedičové skále pod troskami Čertova mlýna, vysoký je jen 2 metry, široký čtyři metry. Nedaleko od něj je další vodopád vysoký 6 metrů, není však tak mohutný. Celé údolí je zarostlé lesem, je zde mnoho vzácných květin (např. růže alpská), i živočichů (např. skorec vodní, konipas horský).

Ve svahu na pravém břehu Bobřího potoka, v místech pod někdejším Čertovým mlýnem a výše položenou, nyní zaniklou obcí Starosti, došlo v letech 1860–1861 k pokusům o těžbu uhlí. Štola, ražená zhruba v polovině svahu, sice dosáhla na slojku hnědého uhlí, to se však ukázalo být pro spalování nevhodné. Po opuštění dolu se štola zřítila.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bob%C5%99%C3%AD_sout%C4%9Bska

Bobří potok

https://cs.wikipedia.org