Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Salesiova výšina
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
3.6.2019

Salesiova výšina je skalní útvar nedaleko severočeského města Osek v okrese Teplice a s nadmořskou výškou 422 m zároveň nejvyšší vrchol geomorfologického celku Mostecká pánev. Salesiova výšina je od 29. srpna 1986 chráněna jako přírodní památka ev. č. 1005. Chráněné území je ve správě Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Název Salesiovy výšiny připomíná Salesia Krügnera, který byl v letech 1834–1842 opatem oseckého kláštera a velkým milovníkem krušnohorské přírody.

Zdejší křemencové bloky vznikly jako naplaveniny třetihorní řeky, která ústila do severočeské uhelné pánve. Lze na nich pozorovat tisíce otisků sladkovodních mlžů rodu velevrub. V sousedství skalního města se nachází jeden z četných kamenolomů, ve kterém se v minulosti těžily zdejší pískovce a křemence používané například pro výrobu mlýnských žernovů nebo stavbu kašen. Další těžba probíhala v podzemí, kde se rozkládá důlní pole bývalého hnědouhelného revírního dolu Nelson VIII zvané Salesiův revír. Na vrchol vedou čtyři lezecké cesty, nejdelší z nich měří 18 m.

V okolí skalního města je velmi zajímavý i lesní porost, tvořený převážně letitými buky, které díky stanovištím na kamenných blocích mnohdy rostou do bizarních tvarů. Salesiova výšina je chráněnou přírodní památkou a je vyhlášena přírodní památkou. Lezení po skalních blocích, sběr zkamenělin a chůze mimo vyznačené stezky jsou zakázány.

Oblast Salesiovy výšiny leží na lokální naučné stezce, která vede po pamětihodnostech Oseka a jeho okolí. V okolí je možné navštívit osecký klášter, zříceninu hradu Rýzmburk, štoly po těžbě stříbra a mnoho dalších zajímavostí. Na vrcholu Salesiovy výšiny byla zřízena jednoduchá vyhlídka, která byla doplněna glorietem, odkud býval nádherný rozhled do okolí. Dnes už na vrcholu nalezneme pouze torzo.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salesiova_v%C3%BD%C5%A1ina

Osek a okoli 07 10 029

https://cs.wikipedia.org