Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Andrejšky
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.6.2019

Buližníkový hřbet Andrejšky jsou přírodní památka, evidovaná na seznamu chráněných území AOPK ČR pod číslem 625.[1] Skalní hřbet, protažený v délce 300 m od severu k jihu, leží na severozápadním úbočí vrchu Radyně u Starého Plzence v okrese Plzeň-město.

Přírodní památka, původně evidovaná jako chráněný přírodní výtvor, byla zřízena vyhláškou rady ONV Plzeň - jih v roce 1975 za účelem ochrany vypreparovaných buližníkových skal a kamenného moře, tvořících geologický a krajinářsky typický prvek Radyňské vrchoviny.

Buližníkový (silicitový) hřbet Andrejšky, tvořený skalami 5 - 15 metrů vysokými, bývá charakterizován též jako kamýk (skalní suk). Tato bizarní buližníková skupina skal, tvořících vložku v algonkických břidlicích a pocházejících z období starohor, byla vymodelována v důsledku mrazového zvětrávání. Na východním straně chráněného území se nachází kamenné moře, jehož součástí jsou místy velké bloky skal. Přírodní památka se nachází na území geomorfologické jednotky Radyňská vrchovina. Jedná se o jediný buližníkový kamýk na Plzeňsku, který nebyl narušen lidskou činností.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej%C5%A1ky

050513 035u

https://cs.wikipedia.org