Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Porubský bludný balvan
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.7.2019

Porubský bludný balvan je druhý největší bludný balvan s absolutně nejdelší osou v České republice. Jeho hmotnost je 11 tun. Nachází se na Vřesinské ulici v ostravském městském obvodě Poruba. Vyzdvižen byl v roce 1928 z koryta porubského potoka. Je tvořen růžovou horninou žulového charakteru s nápadnými černými skvrnami tmavých minerálů popisovanou jako hrubozrnný porfyrický granit, jejíž struktura je porfyrická. V balvanu nalezneme vyrostlice růžových draselných živců o velikosti 1–2 cm, dále plagioklas, drcený křemen, biotit v protáhlých shlucích, magnetit, apatit, titanit a řídce epidot.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Porubsk%C3%BD_bludn%C3%BD_balvan

Porubský bludný balvan 2

https://cs.wikipedia.org