Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Tachovský vodopád
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.7.2019

Tachovský vodopád je přírodní památka ev. č. 2268 západně od vesnice Tachov, místní části obce Troskovice v okrese Semily v Libereckém kraji.

Důvodem ochrany je geomorfologický fenomén - kaskáda z kompaktního pěnovce, sintrové povlaky na křemenném pískovci, skalní perforace a jeskyně. Předmětem ochrany je rovněž výskyt chráněné rostliny bledule jarní.

Chráněné území se nachází asi 200 metrů jihozápadně od Tachova na bezejmenném levostranném přítoku potoka Jordánky.[3] Tento vodní tok vyhloubil v měkkých vápnitých jílovcích březenského souvrství údolí s travertinovými kaskádami, jejichž součástí je asi 10 metrů vysoký vodopád v místě, kde potok překonává skalní stěnu, tvořenou pískovci teplického souvrství. Ve zdejším travertinu jsou uzavřeny listy stromů a dokonce i kousky komunálního odpadu, což naznačuje, že tento přírodní výtvor má poměrně mladou historii. Zdrojem travertinu jsou nejspíše místní vápnité sedimenty, které se jinde v okolí nevyskytují. Na zdejších pískovcích se nacházejí různé vápnité útvary a sintrové povlaky, pod převisem vodopádu lze dokonce nalézt zhruba 10 cm velký stalagmit.

Vsí Tachov prochází červeně značená "Zlatá stezka Českého ráje", avšak přímo do prostoru přírodní památky žádná cesta nevede. Asi 500 metrů západně od Tachovského vodopádu vede kolem rybníka Krčák a hranice přírodní rezervace Podtrosecká údolí místní komunikace z Troskovic ke kempu u rybníka Vidlák.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachovsk%C3%BD_vodop%C3%A1d

Tachovsky vodopad 07

https://cs.wikipedia.org