Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Borecké skály
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
31.7.2019

Chráněné území Borecké skály je přírodní památka (ev. č. 919), která se nachází v severních Čechách na území Libereckého kraje, v těsné blízkosti severovýchodní hranice CHKO Český ráj. Toto chráněné území má rozlohu 29,64 ha a bylo vyhlášeno okresním národním výborem v Semilech v r. 1985. Přírodní památka je v péči Krajského úřadu Libereckého kraje.

Předmětem ochrany je pískovcové skalní město z období druhohor, na které je vázána typická flóra a fauna, včetně pozůstatků reliktního boru, tvořeného zakrslými borovicemi a břízami.

Skály nepředstavují typické "útvarové" skalní město; zajímavý je spíše jejich povrch ovlivněný zvětrávacími procesy. Nachází se zde také několik jeskyní s významnými archeologickými nálezy.

Borecké skály tvoří malé skalní město z pískovcových bloků, které jsou součástí tzv. rovenské kuesty a obklopují vrch Bor (360 m n. m.). V jižní části je skalní stěna obnažená – lze ji vidět už z dalekého okolí. Stejně jako další skalní města Českého ráje jsou i Borecké skály tvořené druhohorním pískovcem – podloží i skalní výchozy vznikly usazením pískovce v období turonu svrchní křídy. Samotné skalní město se zformovalo v mladším pleistocénu. V tu dobu také započaly procesy zvětrávání, které ovlivňují vývoj skalních útvarů až do současnosti.

Borecké skály jsou zvláštní tím, že se zde nenacházejí téměř žádné skalní věže, jež jsou typické pro města okolní. Skály mají s výjimkou několika formací kompaktní charakter. Nevýraznost útvarů je vynahrazena rozmanitostí jejich povrchu, který je ovlivněn jak mechanickým, tak chemickým zvětráváním. Můžeme zde vidět např. voštiny, různé typy dutin, římsy, skalní okna a hodiny. Rezavě zbarvené plochy a výstupky jsou železité inkrustace – tzv. železivce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Boreck%C3%A9_sk%C3%A1ly

Geologie - Borecke skaly

https://cs.wikipedia.org