Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jezdovické rašeliniště
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.8.2019

Jezdovické rašeliniště je přírodní památka ev. č. 832 poblíž obce Jezdovice v okrese Jihlava v nadmořské výšce 575 – 579 metrů. Oblast spravuje AOPK Havlíčkův Brod. Důvodem ochrany je zachování lokality vzácných bahenních rostlin.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdovick%C3%A9_ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B

Jezdovické rašeliniště (001)

https://cs.wikipedia.org