Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vrabinec
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
13.9.2019

Vrabinec je přírodní rezervace ev. č. 1642 asi 1,5 km severovýchodně od obce Těchlovice v okrese Děčín. Území o rozloze 8,77 ha spravuje Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Vrch s nadmořskou výškou 395 m n. m. je významnou krajinnou dominantou c této části Ústeckého kraje. Svahy Vrabince mají sklon až 40°. Na vrcholové části lze pozorovat různé tvary zvětrávání sloupovitě odlučné horniny (jehly, sloupy, mrazové sruby a srázy, mrazové trhliny a balvanové haldy). V geomorfologickém členění patří do Krušnohorské subprovincie, konkrétně do Podkrušnohorské oblasti, celek České středohoří, podcelek Verneřické středohoří a okrsek Benešovské středohoří. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace je ochrana vypreparovaného čedičového (nefelinický tefrit) sopouchu a jeho okolí s výskytem teplomilných rostlinných a živočišných společenstev, sutí a suťových lesů. Výskyt uvedených společenstev patří k nejsevernějším lokalitám jejich výskytu v údolí Labe.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrabinec

Těchlovice, Vrabinec - 2011 (8)

https://cs.wikipedia.org