Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Sojčí rokle
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.9.2019

Sojčí rokle je přírodní památka u obce Janská v okrese Děčín. Nachází se podél bezejmenného pravostranného přítoku řeky Kamenice na území CHKO Labské pískovce mezi Janskou a Filipovem. Důvodem ochrany je existence pískovcové rokle, ve které roste vzácná kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a přírodě blízký dubohabrový a suťový les.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soj%C4%8D%C3%AD_rokle

20170527 PP Sojci rokle 18

https://cs.wikipedia.org