Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Nad Berankou
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.10.2019

Nad Berankou je přírodní památka ev. č. 1877 poblíž obce Černovice v okrese Blansko. Oblast spravuje AOPK KS Brno. Důvodem ochrany jsou zbytky listnatých suťových porostů, ukázka zvětrávání rul.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad_Berankou

Přírodní památka Nad Berankou, okres Blansko (04)

https://cs.wikipedia.org