Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Malhostovická pecka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
14.10.2019

Malhostovická pecka byla přírodní památka ev. č. 695 poblíž obce Malhostovice v okrese Brno-venkov. Nacházela se pod správou AOPK Havlíčkův Brod. Přírodní památka byla zrušena ke dni 1. července 2015 při zřízení nové přírodní památky Malhostovické kopečky, která kromě Malhostovické pecky zahrnuje i území blízkého Drásovského kopečku.

Důvodem ochrany bylo území tvořené vyvýšeným skalním útvarem z devonských vápenců, nacházející se v polích asi 500 m jižně od Malhostovic po pravé straně silnice z Čebína, jenž je významnou lokalitou teplomilné vegetace skalní stepi na vápencovém podloží, s výskytem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a dalších chráněných rostlin. Předmětem ochrany je květena a ostatní původní biota v nedělitelném komplexu s geologickým útvarem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malhostovick%C3%A1_pecka

Malhostovice, PP Malhostovická pecka (01)

https://cs.wikipedia.org