Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lom Strážné
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.10.2019

Lom Strážné je přírodní památka ev. č. 1931 poblíž obce Strážné v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Oblast spravuje Správa Krkonošského národního parku

Předmětem ochrany bývalého lomu jsou jak geologické fenomény, tak výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Geologie

V lomu jsou chráněny zbytky čočky krystalického vápence (mramoru), která se vytvořila ve svorech krkonošského krystalinika a předmětem ochrany jsou i geomorfologické prvky – místní krasové jevy.

Lom byl založen v sedle mezi údolími Klínového a Husího potoka na výchozu krystalického vápence. Zdejší vápencová čočka je dlouhá 700 m o mocnosti až 200 m. Ložisko bylo využíváno od 18. století, původně bylo majetkem šlechtického rodu Morzinů. Od přelomu 19. a 20. století zde tzv. "krkonošský mramor“, používaný jako dekorační kámen, těžila firma Kratzer. Po 2. světové válce bylo ložisko znehodnoceno clonovými odstřely, těžba pro vápenku v Kunčicích nad Labem pokračovala do počátku 70. let 20. stol. Lom je dvouetážový, lomová jáma má rozměry 220 x 140 m a hloubku přes 50 metrů. Zahloubené spodní patro bylo odvodňováno štolou, která ústí těsně nad korytem Klínového potoka. Touto cestou byl zčásti dopravován i vytěžený materiál. Těžba byla ukončena v roce 1975.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Str%C3%A1%C5%BEn%C3%A9

Lom Strážné (009)

https://cs.wikipedia.org