Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Labská soutěska
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.11.2019

Labská soutěska je přírodní památka ev. č. 659 poblíž obce Vrchlabí v okrese Trutnov. Oblast spravuje Správa KRNAP. Důvodem ochrany jsou jedinečné ukázky erozních forem a peřejí v muskovitických ortorulách horního toku Labe.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Labsk%C3%A1_sout%C4%9Bska

Labská soutěska (003)

https://cs.wikipedia.org