Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kozlov (Ještědsko-kozákovský hřbet)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
11.12.2019

Kozlov (606 m n. m.) je vrch v na rozhraní okresů Semily (Liberecký kraj) a Jičín (Královéhradecký kraj). Leží asi 1 km jjz. od Košova, na katastrálním území Košov a Kněžnice. Na vrcholu leží stejnojmenný hrad.

Kozlov tvoří výrazný jihovýchodní okraj mohutné plošiny s vrcholem Ředice. Je součástí Cidlinského hřebene (přírodní památka), jenž na jjv. konci oddělen průlomovým údolím Cidliny na druhé straně údolí pokračuje hřbetním vrchem Hůra (519 m n. m).

Ve výchozech čedičového tělesa a v sutích na úbočí Kozlova se v dutinách nacházejí nerosty podkrkonošské melafyrové asociace. Především se zde vyskytují geody s ametystem, acháty a chalcedony. Výskyt jaspisu je vzácnější.

Na vrcholu Kozlova podle historických záznamů stával středověký hrad (postaven ve 14. století). Roku 1442 byl prý dobyt husitským vojskem a od roku 1462 je již připomínán jako pustý. Zachovalo se nepravidelné oválné hradiště se zbytky hradby po obvodu a vstupem do podzemní chodby. Hrad byl na západní straně opevněn příkrým srázem, na ostatních stranách mohutným příkopem a valem, na jihu zdvojeným.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozlov_(Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet)

Kozlov2008a

https://cs.wikipedia.org