Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Puchavec
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.2.2020

Puchavec (341 m n. m., německy Neubauer Berg) je vrch v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Leží asi 0,5 km jihovýchodně od vsi Srní u České Lípy na katastrálním území obce Provodín. Od hranice lesa jsou výhledy od severozápadu, přes jih až východ.

Puchavec býval jednou z nejvýznamnějších mineralogických lokalit na Českolipsku. V minulosti byly ve zdejšímu lomu nalezeny bohaté jehlicovité drúzy natrolitu (Na2(Al2Si3O10) · 2H2O). Ukázky těchto nálezů jsou uchovány například v mineralogických sbírkách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, v Národním muzeu v Praze nebo v Přírodovědném muzeu ve Vídni. Dalším zdejším minerálem je thomsonit, jehož vzorky jsou např. ve sbírkách Vlastivědného muzea v České Lípě. Těžba v lomu byla ukončena pravděpodobně ve třicátých letech 20. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Puchavec

Puchavec (Provodínské kameny) (11)

https://cs.wikipedia.org