Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dolní Bory
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.2.2020

Dolní Bory jsou významnou mineralogickou lokalitou, jejíž věhlas přesahuje hranice České republiky. V dole Hatě, nacházejícím se zhruba 1,5 km západně od okraje vsi, se až do roku 1972 těžil živec. Minerály z této lokality jsou zastoupeny v řadě muzeí. Proslulé jsou především krystalické odrůdy křemene, jako je záhněda či růženín, dále zde byl nalezen turmalín, skoryl, safír či andalusit. V roce 1975 byl na této lokalitě popsán nový minerál sekaninait. Mezi výjimečnější patří nálezy dumotieritu, oyamalitu nebo granátu Pokud jde o fosfáty, lze jmenovat monazit a apatit, augelit, scorzalit, Fe-Mn fosfáty zwieselit a vzácnější triplit, trifylín či sarkopsid. Karbonáty jsou zastoupeny dolomitem a sideritem. V žilách se vyskytovala i pestrá paleta rudních minerálů - wolframit, ilmenit, löllingit, pyrit, rutil, hematit, arzenopyrit, markazit, chalkopyrit nebo sfalerit. Vzácně se vyskytovaly i další minerály , jako např. symplesit, autunit, torbernit, cookeit, diaspor, anatas, sádrovec nebo hallotrichit. Na lokalitě v Dolních Borech bylo celkem popsáno 81 různých minerálů.

V roce 2009 vydala obec Bory knihu Josefa Staňka Minerály Borů a Cyrilova. Vzhledem ke své proslulosti je lokalita Hatě u Dolních Borů předmětem mimořádného zájmu sběratelů minerálů, což vede k jejímu ohrožení, ba přímo devastaci. V důsledku této devastace pegmatitové žíly i okolního lesa se lokalita, původně doporučená k ochraně, stává bezcennou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Bory

Center of Dolní Bory, Bory, Žďár nad Sázavou District

https://cs.wikipedia.org