Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dívčí kámen
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.5.2020

Dívčí kámen je přírodní rezervace v okrese Český Krumlov. Nachází se v Křemžské kotlině, dva kilometry severovýchodně od osady Třísov při soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem. Je součástí CHKO Blanský les. Rezervací prochází naučná stezka Třísov – Dívčí Kámen – Holubov, která byla otevřena v roce 1999.

Předmětem ochrany je reliktní bor a lišejníková vegetace na rulovém skalním hřbetu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy. Skalní ostroh nad soutokem je asi 70 m vysoký s příkrými až kolmými stěnami, s jižní a severní expozicí. Do rezervace náleží i zřícenina hradu Dívčí kámen se značným kulturně-historickým významem, rozkládající se na návrší nedaleko zmíněné rulové stěny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_k%C3%A1men_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Dívčí kámen, z tábořiště

https://cs.wikipedia.org