Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kola vodního hamru v Dobřívě se po rozsáhlé rekonstrukci opět roztočila
zdroj: https://www.idnes.cz
pridané:
6.6.2020

Dlouhé měsíce pracovali restaurátoři v dobřívském vodním hamru na Rokycansku. Obnovovali původní strojní vybavení kulturní památky z 19. století, která patří k unikátům ve střední Evropě. Kvůli uhnilým dřevěným základům totiž hrozilo, že se hamr zastaví a stroje se rozpadnou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/vodni-hamr-kolo-rekonstrukce-dobriv-rokycansko-restaurator-kulturni-pamatka-unikat.A200601_550775_plzen-zpravy_vb

https://www.idnes.cz