Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lom Na plachtě
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.7.2020

Lom Na plachtě, tzv. Plachta, je přírodní památka s evidenčním číslem 1173 ve Středočeském kraji, která se nachází asi dva kilometry jižně od obce Škvorec, v katastrálním území Třebohostice u Škvorce. V minulosti zde probíhala těžba žuly, nyní je lom opuštěný. Důvodem vyhlášení přírodní památky je ochrana mokřadního biotopu s výskytem obojživelníků a plazů. Zároveň se jedná o geologicky zajímavou lokalitu. V závislosti na počasí zde vznikají dočasná jezírka. V severní části se voda drží trvale. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1990. Od roku 2005 je oblast evidována jako evropsky významná lokalita.

Lokalita je chráněná od roku 1990, kdy byla vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor. V roce 1992 došlo ke změně zákona o ochraně přírody a krajiny a od té doby se jedná o přírodní památku. Od roku 2005 území patří mezi EVL.

V minulosti byl vrch Plachta údajně jedním z míst, kde se scházeli Slované, aby zde prováděli oběti pohanským bohům. Důkazem měly být obětní mísy, které se na místě nacházely až do počátku 20. století. Bohužel tyto informace nelze důvěryhodně doložit. Podle přítomnosti některých druhů rostlin a živočichů lze předpokládat, že zde v dobách před těžbou probíhala pastva.Těžba zde trvala asi do poloviny šedesátých let 20. století. Od té doby nebyl lom nijak využíván.

Lom je součástí středočeského plutonu a jeho podloží tvoří převážně porfyrické biotitické žuly, které v blízkosti přechází v proterozoické jílové břidlice. Povrch lomu má převážně skalní podklad.

Z vrchu je výhled do okolní krajiny a za za dobré viditelnosti je vidět např. Ještěd či Říp nebo Praha. Na jižní straně kopce vystupuje Babický les s bývalým vojenským prostorem. Poblíž vrcholu je vybudován vojenský úkryt.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Na_placht%C4%9B

Lom Na plachtě 1

https://cs.wikipedia.org