Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kuchyňka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.8.2020

Kuchyňka je přírodní památka na stejnojmenném vrchu s nejvyšší nadmořskou výškou 242 m. V období druhohor byla Kuchyňka ostrovem s typicky vyvinutou příbojovou zónou. Pozůstatkem po mořském období jsou zkameněliny nacházející se na celé Kuchyňce. Kuchyňka představuje izolované stanoviště lučních a stepních druhů flóry. Roste zde např. máčka ladní, snědek chocholičnatý, kavyl vláskovitý aj. Mimořádný význam a funkci má Kuchyňka jako krajinotvorný prvek. Krajinotvorná hodnota Kuchyňky sama o sobě je vysoká - představuje rozvolněný, ale přitom ucelený soubor luk, remízů a vrcholové stepi. Na vrchol vede odbočka červeně značené turistické trasy 0003 z Vinoře do Miškovic.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuchy%C5%88ka_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_okres_Praha-v%C3%BDchod)

PP Kuchynka 07

https://cs.wikipedia.org