Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hubský peň
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.9.2020

Hubský peň (Huberský peň či Lánský peň) je plutonická elevace v centrální části Slavkovského lesa, v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Rozkládá se v katastrálních územích Krásno a Horní Slavkov.

Ve svrchní části je zcela greisenizovaná se značným a významným zrudněním rudami cínu a wolframu. V minulosti byl Hubský peň nejznámějším a největším ložiskem cínu v oblasti a historické prameny uvádějí, že pouze z Hubského pně bylo vytěžením cínové rudy získáno v přepočtu na čistý kov více než 10 tisíc tun cínu. Dominantní těžby bylo dosaženo v průběhu 30. a 40. let 16. století se špičkovými ročními hodnotami až 500 tun cínu.

Viditelným pozůstatkem po mnoho století trvajícím hlubinném dobývání rud je rozsáhlá a hluboká propadlina starých důlních děl, která svědčí o obrovském objemu vytěžené horniny, částečně rozšířeném o dobývání povrchovým jámovým lomem v letech 1973–1976.

Na ložisku byl nejdůležitějším a zároveň sběratelsky nejznámějším minerálem kasiterit (SnO2), prakticky jediná ruda cínu. Výskyty dalšího cínonosného minerálu stanninu (Cu2FeSnS4) byly jen zcela sporadické. Kasiterit se vyskytoval na Hubském pni v greisenech. Dalším typem byl kasiterit v křemeni na žilných systémech, prostupujících greisenové těleso. V dutinách křemene vytvářel tmavohnědé až černé krastaly se silným leskem. Pravděpodobně největší krystaly se vyskytovaly v dutinách křemenných žil ve vrchlíku pně. Další výskyt kasiteritu byl v podobě tzv. „bonanz“ (rudních hnízd) bochníkovitého tvaru běžně velikých 50 cm. Vyskytovaly se v greisenu a jejich vznik se zatím nepodařilo objasnit.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hubsk%C3%BD_pe%C5%88

Krásno Hubský peň (2)

https://cs.wikipedia.org