Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vernéřovské doly
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
14.9.2020

Vernéřovské doly je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1999 a nachází se u obce Vernéřov, části města Aš v okrese Cheb. Důvodem ochrany je zachování odvalu ze starého důlního díla, kde se vyskytuje žilník složený z křemene, amblygonitu a živce. Jedná se o výjimečný typ mineralizace. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Toto mineralogicky velmi zajímavé ložisko lithných a cínových rud tvoří křemen-amblygonit-mikroklinový žilník uložený v pararulách. V České republice představuje ložisko zcela výjimečný paragenetický typ. Většina českých geologů jej řadí k pegmatitům se zvláštními rysy. Tím zvláštním rysem je obohacení pegmatitu pozdějšími hydrotermálními procesy s přínosovou periodou cínu, mědi, železa, zinku a molybdenu. Zmíněný amblygonitový pegmatit s rudními minerály, konkrétně například kasiteritem, zde byl v minulosti předmětem těžby. Hlavní žíla má mocnost 50 až 70 cm a celkovou délku přibližně 1 km. V letech 1954 až 1958 se zde prováděl geologický průzkum s cílem ověřit zásoby rud, práce však byly pro malý rozsah zrudnění zastaveny. Podobný typ ložiska je známý pouze z Portugalska a z Uralu v Rusku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%A9%C5%99ovsk%C3%A9_doly

Natural monument Vernéřovské doly in spring 2015 (3)

https://cs.wikipedia.org