Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dědičná štola Jana Křtitele
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.9.2020

Dědičná štola Jana Křtitele je historické těžební a odvodňovací důlní dílo spojené s uhelným a kyzovým hornictvím na Sokolovsku. Štola se nachází ve Starém Sedle nedaleko pravého břehu Ohře v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.

Předmětem těžby štolou bylo nejdříve dobývání železných kyzů pyritu a markazitu za účelem výroby kamence, později zelené a modré skalice a vitriolového kamene k výrobě olea – dýmavé kyseliny sírové. Jako vedlejší produkt z výpalků kyzů při výrově kyseliny sírové se vyráběl hnědočervený leštící prostředek, používaný při leštění zrcadel s názvem potté, nebo také caput morteum. Později sloužila štola jako odvodňovací důlní dílo hlubinného uhelného dolu Michal ve Starém Sedle.

Štola Jana Křtitele a pozůstatky minerální závodu Svaté trojice patří k lokalitám Geoparku Egeria, součásti Česko-bavorského geoparku.[3] Od roku 2000 je štola s opěrnou zdí chráněna jako technická kulturní památka České republiky.

Celková délka štoly je 900 m a byla ražena z větší části ve skále, většinou ručně pomocí mlátků a želízek nebo za pomoci černého střelného prachu s ručně zakládanými vývrty. Prvních 520 m od ústí bylo raženo ve skalním podloží, které tvoří starosedelské pískovce. Zbytek je vyzděný anebo vystrojen dřevěnou výztuží. Spád štoly činí pouze 2–3 ‰ (20 až 30 cm na 100 m délky). Její ústí leží v nadmořské výšce 398,16 m. Profil štoly ražený ve skále je oválný s rozměry přibližně 2 × 1 m, u zděné části štoly je podkovovitý s rozměry 1,5 × 1 m.

Štola je pořád funkční a do Hruškovského potoka z ní vytéká rezavě zabarvená voda. Výrazné zbarvení vody způsobuje vysoký obsah oxidu železitého. Toto výrazné zbarvení je zřetelné až k nedalekému soutoku potoka s Ohří.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdi%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1tola_Jana_K%C5%99titele

Dědičná štola Jana Křtitele

https://cs.wikipedia.org