Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jaklovecká dědičná štola
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
12.10.2020

Jaklovecká dědičná štola byla důlním dílem, které bylo raženo ve vrchu Jaklovec v Slezské (Polské) Ostravě. Stala se základem mělkých a následně hlubinných dolů na Jaklovci.

Historický rozvoj dobývání černého uhlí na Jaklovci a v dalších důlních polích byl spjat s Jakloveckou dědičnou štolou. Je jednou ze tří štol ražených ve vrchu Jaklovec z pravého břehu Ostravice.

Ražba štoly podle projektu hormistra Antona Johna byla zahájena 30. května 1829 z pravého břehu řeky Ostravice v místě, kde uhlonosný karbon vycházel na povrch. Ražbu zahájil Franz Joseph hrabě Wilczek (1748 – 1834). Na financování se podíleli rovným dílem olomoucký arcibiskup kardinál Rudolpf arcivévoda Habsburský, majitel Rudolpfovy hutě a Franz Joseph hrabě Wilczek. Pozdější provoz v určených oblastech hradily správy obou investorů.

Jaklovecká dědičná štola byla pravděpodobně od roku 1881 postupně likvidována v souvislosti s přeměnou dolů v dobývacích polích, kterými procházela, a ztrátou její funkce. Ostatní jámy se postupným slučováním důlních polí stávaly částečně jámami výdušnými nebo byly likvidovány jako nepotřebné. Po modernizaci Dolu Terezie a změnou dobývání byly likvidovány i ty větrní. Ve svahu vrchu Jaklovce jsou vidět ústí štoly Jan a Světlík E přebudovaná za 2. světové války na protiletecké kryty. Tyto objekty nepatří, jak je chybně uváděno, k zaústění Jaklovecké dědičné štoly.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakloveck%C3%A1_d%C4%9Bdi%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1tola

Jaklovecká štola 01

https://cs.wikipedia.org