Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jaklovecké doly
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
19.10.2020

Jaklovecké doly (Jaklowetzer Grube) byly černouhelné doly, které se nacházely ve Slezské Ostravě na vrchu Jaklovec.

Vznik důlního revíru Jaklovec byl úzce spjat se založením Vítkovických železáren v roce 1828. Počátky hospodářských změn v celém Ostravsko-karvinském revíru (OKR) zejména ve 40. letech 19. století vedlo k rozmachu podnikání v těžbě černého uhlí.

První kutací práce na vrchu Jaklovec a v osadě Zámostí v Polské (dnes Slezské) Ostravě započaly v roce 1830 pro arcibiskupa kardinála Rudolpha von Habsburka, vlastníka Rudolphových železáren. Po některých vlastnických a nájemních změnách se podle smlouvy stal Salomon Mayer Rothschild výhradním vlastníkem Vítkovických železáren, včetně dolů. Ředitelství Vítkovických železáren započalo ihned s kutacími pracemi na vrchu Jaklovec a v obci Zámostí.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakloveck%C3%A9_doly

Odkrytá stráň Jaklovec

https://cs.wikipedia.org