Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Otvovická skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.10.2020

Otvovická skála je přírodní památka v okrese Kladno, nacházející se při severovýchodním okraji obce Otvovice, asi tři čtvrtě kilometru od jejího centra.

Jedná se o jižní stranu skalnatého břidlicového ostrohu, místně zvaného též Kozí kopec či Koziňák, vybíhajícího se zhruba čtyřicetimetrovým převýšením z pravé strany údolí Zákolanského potoka. Předmětem ochrany jsou bohatá skalní a travinná společenstva vzácných teplomilných rostlin. Vlastní chráněné území není turisticky zpřístupněno, červeně značená stezka z Kralup přes Budeč a Okoř do Prahy prochází pouze podél jeho úpatí. Nachází se v nadmořské výšce 200–236 metrů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otvovick%C3%A1_sk%C3%A1la

Otvovická skála 04

https://cs.wikipedia.org