Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Medlánecké kopce
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.11.2020

Medlánecké kopce jsou přírodní památka, o celkové rozloze 12,5456 ha, nacházející se na území statutárního města Brna v katastrálních územích Medlánky a Královo Pole.

Jedná se o dva chráněné samostatné kopce v severním pokračování Palackého vrchu - severovýchodně položený menší Medlánecký kopec (nadmořská výška 322 m.), ležící na západě katastrálního území Medlánky, a jihozápadně položený větší Střelecký kopec (nadmořská výška 338 m.), ležící na severu katastrálního území Královo Pole. Na dvě územně zcela nesouvisející části je přitom rozdělený i areál této přírodní památky.

Skalní podloží, vystupující často na povrch, je tvořeno metabazity brněnského masivu s vložkami žulových porfyrů. Na závětrných východních svazích se nacházejí spraše. Z půd jsou zastoupeny kambizem typická, kambizem eutrofní, rankery a na spraši typické hnědozemě.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medl%C3%A1neck%C3%A9_kopce

PP Medlánecké kopce - Kus skály na vrcholu Medláneckého kopce

https://cs.wikipedia.org