Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Štola Stradonice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.12.2020

Štola Stradonice je přírodní památka ev. č. 2071 severně od městyse Peruc, na jižním okraji vesnice Stradonice v okrese Louny. Přírodní památka je pod správou Ústeckého kraje.

Štola u Stradonic byla vyražena s cílem prozkoumat možnosti využití zdejších kaolinických žáruvzdorných jílů, vyskytujících se ve sladkovodní svrchní křídě peruckého souvrství, tvořenými slínovci a jílovci s pískovci. Hlavní chodba je dlouhá asi 150 metrů a na ni navazují čtyři kratší postranní chodby. Mocnost nadloží je 30–40 metrů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tola_Stradonice

Stola Stradonice

https://cs.wikipedia.org