Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Staňkovice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
12.12.2020

Staňkovice je přírodní památka ev. č. 1504 severozápadně od obce Staňkovice v okrese Louny. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou teplomilná společenstva s výskytem vzácných druhů teplomilného hmyzu. V obci je lokalita známá pod názvem Bílá skála.

Jižně exponované svahy s nadmořskou výškou 210 až 250 m pod terasovitou plošinou asi 500 m severozápadním směrem od obce Staňkovice. Území se nachází poblíž střelnice a je známé také pod názvem Bílá skála. Toto chráněné území na lesní půdě slouží k ochraně teplomilných společenstev s výskytem vzácných druhů teplomilného hmyzu. Lokalita byla zalesněna nesourodou skladbou dřevin, převážně keři. V centrální části území jsou rokle a strže, jejichž stěny jsou z části bez vegetace. Geologicky je území budováno z jílu a místy jsou vrstvy miocenních písků. Obdobný charakter jako přírodní památka Staňkovice mají i další dvě přírodní památky v okolí Žatce Stroupeč a Žatec.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%88kovice_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Staňkovice

https://cs.wikipedia.org