Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kamenárka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
27.12.2020

Kamenárka je přírodní památka nacházející se na okraji obce Štramberk v Moravskoslezském kraji. Jedná se o starý lom na vápenec, ve kterém se těžilo již od středověku. Těžba byla ukončena okolo roku 1880. Lokalita byla vyhlášena v roce 2001 za přírodní památku a to z důvodu ochrany jedinečného odkryvu tithonských štramberských vápenců s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejvzácnějšími obyvateli Kamenárky jsou ještěrka zední (Podarcis muralis) a jasoň červenooký (Parnassius apollo). Uprostřed lomu se nachází malé jezírko.

Jsou zde zachovalé bloky tithonských štramberských vápenců. V nich se nacházejí fosilie mnoha pravěkých druhů mořských živočichů - plži (rody Cerithium, Itieria, Nerinea, Turbo), mlži (rody Diceras, Lima, Pecten), amoniti (rody Aptychus, Beriasella, Haploceras), ramenonožci (rody Terrebratula, Pygope), belemniti, ostnokožci a další.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamen%C3%A1rka

Kamenarka

https://cs.wikipedia.org