Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jindřichova skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
19.1.2021

Přírodní památka Jindřichova skála byla vyhlášena v roce 2019 a nachází se zhruba 1 km jihovýchodně od vesnice Malá Víska v okrese Beroun. Geomorfologicky náleží Brdské vrchovině. Chráněné území je ve správě AOPK ČR - Regionálního pracoviště Střední Čechy.

Předmětem ochrany jsou silikátové sutě, skály a skalnaté výchozy slepenců s typickými geomorfologickými důsledky mrazového zvětrávání v minulosti a na ně vázané ekosystémy, kterými jsou štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin a boreokontinentální lesy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ichova_sk%C3%A1la

Jindřichovka 2

https://cs.wikipedia.org