Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Ejpovické útesy
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.1.2021

Ejpovické útesy jsou přírodní památka ev. č. 1660, která se nachází v katastrálních územích Dýšina v okrese Plzeň-město a Ejpovice v okrese Rokycany, zhruba 1 km severně Ejpovic. Důvodem ochrany je světově nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v zatopeném lomu vodní nádrže Ejpovice.

Chráněné území tvoří silicitové (buližníkové) těleso, které bylo odkryto v severní stěně bývalého železnorudného lomu. Toto těleso představuje skalní útes na břehu spodnoordovického moře. Na tomto útesu kromě abrazních jevů, způsobených mořským příbojem, byly zachovány i původní organismy, které zde žily v období starších prvohor. Zmíněné organismy se zde vyskytují v podobě povlaků na částech příbřežního skalního srubu či na kamenech v okolí. Nejčastěji zde lze nalézt druh Berenicea vetera, významný je výskyt stromatolitů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejpovick%C3%A9_%C3%BAtesy

Ejpoviceké útesy, rozpadající se balvan

https://cs.wikipedia.org