Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pod Starým hradem
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.2.2021

Pod starým hradem je přírodní památka ev. č. 562 v lokalitě jihovýchodně od obce Klabava v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Lokalita o rozloze 0,9247 ha se nachází na katastrálním území obcí Ejpovice, Klabava a Rokycany a je ve správě regionálního pracoviště AOPK v Plzni.

Památka má dvě části oddělené železničním koridorem. Důvodem ochrany je klasické paleontologické naleziště na výchozech hornin v erozní rýze.

Ve východní stěně erozní rýhy vystupují šedozelené, jílovité břidlice klabavského souvrství (ordovik). Pokud jde o nálezy fosilní fauny v této lokalitě, jedná se o graptolity Tetragraptus reclinatus abbreviatus a Azygograptus sp., fragmenty trilobita Euloma bohemicum, zbytky břichonožců a schránky Lingulella sp.

V západní stěně erozní rýhy vystupují polohy železných rud, které náležejí šáreckému souvrství (ordovik). V minulosti byly tyto rudy těženy štolou Kristiania. Ústí bývalé štoly se nachází asi 50 metrů západně od ústí erozní rýhy. Těsně nad ústím štoly se ve svahu nachází výrazná deprese. Ve stěnách této propadliny vystupují vystupují jemné, laminárně zvrstvené tufy, které místy obsahují úlomky schránek ramenonožce Nocturnellia

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pod_Star%C3%BDm_hradem

Pod Starým hradem, potok IV

https://cs.wikipedia.org