Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zavírka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.2.2021

Zavírka je přírodní památka ev. č. 1163 východně od obce Svojkovice v okrese Rokycany. Důvodem ochrany je významné naleziště fosilií fauny v klabavském souvrství českého ordoviku. Ze stratigrafického hlediska se jedná o okolí hranice biozón Corymbograptus v-similis a Holograptus tardibrachiatus, přičemž je tato lokalita jedním z nejbohatších nalezišť fauny biozóny Corymbograptus v-similis. Přírodní památka Zavírka je zároveň typickou lokalitou s výskytem druhu Corymbograptus holubi.

Chráněné území tvoří částečně odhalený strmý, téměř kolmý svah, vysoký 2–3 metry. Nad horní hranou srázu pokračuje toto území sklonitým terénem – suťovým svahem porostlým smrkovou houštinou – s nalezištěm ordovické fauny. Hlavními horninami zde jsou prvohorní jílovité břidlice spolu se čtvrtohorními sedimenty.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zav%C3%ADrka

Zavírka (016)

https://cs.wikipedia.org