Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kateřina
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.3.2021

Kateřina je přírodní památka ev. č. 668 na západním okraji obce Břasy v okrese Rokycany. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Plzeňského kraje. Důvodem ochrany je odkryv karbonských slepenců a arkóz. Nachází se zde zachovalá 20 m vysoká a 70 m dlouhá těžební stěna bývalého povrchového kamenouhelného dolu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Katerina 02

https://cs.wikipedia.org