Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Chlumská stráň
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.4.2021

Chlumská stráň je národní přírodní rezervace v katastrálním území Chlum nad Berounkou na pravém břehu hlubokého údolí řeky Berounky mezi ústím potoků Radubice a Seč pod obcí Chlum a vrchem Hamouz.

Rezervace se nachází na severním okraji okresu Rokycany u vesnice Chlum. Jedná se o příkrý a erozní západní svah na pravém břehu Berounky. Oblast leží v severní části přírodního parku Horní Berounka, sousedí s přírodním parkem Hřešihlavská a chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko. Území o rozloze 150,41 hektaru je převážně zalesněné, s výjimkou prudších svahů a suťových míst. Na severu a východě je oblast ohraničená převážně zemědělskými oblastmi. Na severu sousedí s usedlostí Hamouz o rozloze 306 hektaru, jejíž hlavní činností je chov skotu, bažantů, daňků, ryb a koní. Na jihu je oblast ohraničena potokem Radubice.

Nadmořská výška rezervace se pohybuje v rozmezí 255–470 metrů (vrchol kopce Hamouz). Lokalita je součástí geologické oblasti Barrandien. Horninovým podkladem jsou slabě přeměněné břidlice, droby a prachovce[6] a v menších částech pak silicity. Půdní pokryv je převážně hnědý, nasycený a kyselý. Podél potoka Radubice a na úpatí svahu lze nalézt kambické gleje, tedy půdu ovlivněnou častým prosycením vodou.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumsk%C3%A1_str%C3%A1%C5%88

Chlumská stráň - skála u vyhlídky Na plazu

https://cs.wikipedia.org