Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kašparův vrch
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.4.2021

Paleontologickou lokalitu objevil ve dvacátých letech dvacátého století učitel Vojtěch Kraft. Odborně ji zkoumal a poprvé popsal Bedřich Bouček v roce 1933. Hlavním ohrožením lokality býval nekontrolovaný sběr zkamenělin, kterému brání souvislý porost křovin.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par%C5%AFv_vrch

Kašparův vrch, pohled od silnice

https://cs.wikipedia.org