Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Polické stěny
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
30.4.2021

Polické stěny je národní přírodní památka ev. č. 13181 poblíž obcí Hlavňov a Suchý Důl v okrese Náchod. Oblast spravuje AOPK ČR - Správa CHKO Broumovsko. Polické stěny vznikly v roce 2009 vyčleněním území z NPR Broumovské stěny.

Důvodem ochrany je geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy...

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polick%C3%A9_st%C4%9Bny

Polické stěny

https://cs.wikipedia.org