Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Ostaš
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.5.2021

Přírodní rezervace Ostaš byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m). PR se nachází asi 2 km severozápadně od města Police nad Metují v okrese Náchod v turistickém regionu Kladské pomezí. Jméno Ostaš pochází od křestního jména Eustachius neboli Eustach.

PR je tvořena odolnými křemennými kvádrovými pískovci svrchněturonského až coniackého stáří. V jejich podloží pak leží spodnoturonské slínovce. Vrcholová strukturní plošina má rozměr 500 m x 400 m. Okraje vrcholové strukturní plošiny jsou lemovány sruby, které dosahují výšky až 40 m. V některých úsecích jsou sruby načleněny v samostatné skalní věže.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osta%C5%A1_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Zrádce

https://cs.wikipedia.org