Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Sfinga
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.5.2021

Sfinga je přírodní památka ev. č. 1511 na katastrálním území Velký Uhřínov obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou. Chráněné území spravuje AOPK ČR - regionální pracoviště Východní Čechy.

Důvodem ochrany jsou selektivním zvětráváním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinga_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Sfinga 08

https://cs.wikipedia.org