Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Doubravice (Železnice)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.5.2021

Asi 200 metrů směrem na severovýchod od zástavby vsi Doubravice při hranicích katastrálního území města Železnice se u křižovatky silnic z Doubravice do Kyjí s odbočkou do Železnici nachází stěnový dvouetážový lom. Tento činný lom leží 4 km jižně od Lomnice nad Popelkou, 1,5 km východně od Cidliny a asi 2 km severoseverozápadně od Železnice.

Lom, který pod názvem Kamenolom Doubravice je součástí závodu Jičín firmy Stavoka Kosice a. s.[8] a který bývá též uváděn jako Kracíkův lom nebo lom Cidlina, případně lom Kyje, je geologickou a mineralogickou lokalitou národního významu. Sopečné horniny v této lokalitě dosahují mocnosti více než 100 m a odpovídají olivinickým bazaltům až bazaltandezitům, které jsou součástí jižní části novopacké antiklinály. Tyto lávy se zde vylévaly před 299 až 294 milióny let. Při výlevu přicházely do styku s vodou a s usazeninami v korytech permských řek (pískovce, prachovce a jílovce) a v důsledku toho mají zdejší vulkanické horniny buď mandlovcovitou nebo masivní stavbu.

Podle názoru odborníků, vysloveného na základě skutečnosti, že se zde nepravidelně střídají mandlovcovité a masivní andezitoidy, byly v prostoru lomu odkryty tři různé lávové proudy. Dutiny v andezitoidu bývají vyplněny různými odrůdami křemene, jako je například ametyst, záhněda, citrín nebo křišťál. Typickými zdejšími minerály jsou acháty, zejména žlutočervených a žlutohnědých barev, dále jaspisy, kalcit, ankerit, baryt, chalcedon, zeolity (heulandit a mordenit), olivín, hematit a goethit. Ojedinělý je výskyt kupritu, ryzí mědi, chryzokolu, azuritu, malachitu a tirolitu. Nacházejí se zde též další minerály jako antigorit, palygorskit (tzv. skalní kůže), montmorillonit a saponit, které vznikají rozkladem hořečnatých silikátů v mateční hornině.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubravice_(%C5%BDeleznice)

Agate from Czech Republic (9)

https://cs.wikipedia.org