Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lom u Radimi
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.6.2021

Předmětem ochrany je ukázka příbojové facie svrchní křídy v ortorulách kutnohorského krystalinika. Jedná se o významné paleontologické naleziště. Ve dvou prohlubeninách, způsobených mořskou erozí, byly nalezeny zkameněliny mořských hub, mechovek, ramenonožců a mlžů.

Je zde odkryto též pět pegmatitových žil o síle 5 až 25 cm, vedle kterých se na dvou puklinách nacházejí povlaky krystalů křemene a křišťálu. Na žíle nejblíže k železniční zastávce Chotutice se vyskytuje vzácný hvězdový křemen zeleného zbarvení. Celkem se na lokalitě a v jejím nejbližším okolí vyskytují dvě desítky různých minerálů – od almandinu přes galenit, chalcedon, kalcit, křemen a kyanit až po pyrit, titanit a turmalín.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_u_Radimi

Lom u Radimi 02

https://cs.wikipedia.org