Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Valachov
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.7.2021

Valachov je vrchol v Plaské pahorkatině a stejnojmenná přírodní památka na katastrálním území Hracholusky nad Berounkou v okrese Rakovník. Lokalita, která se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko jihovýchodně od vsi Skřivaň.

Předmětem ochrany je umělá jeskyně po těžbě kamenečných břidlic, naleziště sekundárních minerálů síry. Jedná se o minerály kvartérního zvětrávání, vznikající rozkladem kyzů a příbuznými procesy. V roce 1926 zde byl poprvé popsán minerál slavíkit, který tvoří žlutozelené povlaky a kůry. Dále byly na této lokalitě nalezeny minerály halotrichit, melanterit, fibroferit, natrojarosit, szomolnokit, sádrovec a čermíkit. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1977.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valachov

Slavikite-253931

https://cs.wikipedia.org