Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pihel
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.8.2021

Pihel je vesnice při silnici I/9 spojující města Nový Bor a Česká Lípa.

Z geologického hlediska je nejzajímavější Pihelský vrch, na jehož jihozápadním svahu je opuštěný čedičový lom, který byl známým nalezištěm minerálů thomsonitu a chabazitu.

Jedná se o třetihorní neovulkanit, tato vyvřelina je bohatá na různé druhy minerálů největšího významu se na této lokalitě těší zeolity. Hlavními zástupci těchto zeolitů jsou v Pihelu thomsonit, chabazit a natrolit. Krystaly jsou obvykle velké do 5 mm, většinou čiré či bílé a dobré kvality.

V horních partiích Pihelského vrchu jsou dosud patrné stopy někdejší existence místního hradu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pihel

Thomsonit Pihel (1)

https://cs.wikipedia.org