Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Borový
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.9.2021

Borový je národní přírodní památka ev. č. 1090 nacházející se asi 1,5 km severovýchodně od města Žulová v okrese Jeseník. Těleso Borového vrchu je tvořeno biotitickým granodioritem a světlou slezskou žulou. Exfoliační klenba (tzv. ostrovní hora, též bornhardt) se vytvořila v teplém či tropickém období třetihor. V chladném období čtvrtohor během zalednění Žulovské pahorkatiny pravděpodobně čněl vrchol Borového nad pleistocénním pevninským ledovcem jako tzv. nunatak.

Na Borovém vrchu, stejně jako na sousední Boží hoře, se vyskytují typické kontaktní minerály, jako je granát, vesuvianit či epidot.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Borov%C3%BD

Npp Borový (3)

https://cs.wikipedia.org