Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Habrůvecká bučina
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.10.2021

Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina je chráněné území, které je součástí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Rozkládá se na výměře 85,21 ha v katastrálním území obce Habrůvka v okrese Blansko.

Geologie

Matečními horninami jsou zde devonské josefovské a lužánecké vápence, jurské spongolity, věkově neurčené konglomeráty a přeplavené sedimenty typu rudických vrstev. Josefovské vápence mají tmavošedou až černou barvu. Lažánecké vápence mají tmavě až světle šedou barvu. Rudické vrstvy představují složitý sedimentární komplex jílovitých a písčitých hornin. Většina vznikla v období spodní křídy, kdy vyplnily krasové závrty. Některé části vrstev obsahují také křemenné geody (kulovité tvary s dutým vnitřkem, zpravidla vyplněné krystaly odrůd křemene), které mohou být až 40 cm velké. Zbarvení těchto geod bývá různé - z minerálů se zde vyskytují zejména fialový ametyst, žlutý citrín a čirý křišťál. Na lokalitě se nacházejí i četné zkameněliny, především ježovek a amonitů.

Největší půdotvornou roli měly v minulosti kvartérní sedimenty, svahové a sprašové hlíny. Ty se vyskytují po celém území Habrůvecké bučiny.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Habr%C5%AFveck%C3%A1_bu%C4%8Dina

Pec na vápno

https://cs.wikipedia.org