Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Velká podkrušnohorská výsypka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.10.2021

Velká podkrušnohorská výsypka nebo také jen podkrušnohorská výsypka je situována severně od Sokolova mezi obcemi Vintířov, Vřesová, Lomnice, Dolní Nivy, Horní Rozmyšl, Stará Chodovská a vznikla slučováním menších výsypek různého stáří v rozmezí až 30 let.

Složení

Vzhledem k velikosti tělesa výsypky je zde pestrá směs hornin. Na výsypce jsou založeny cyprisové jíly, jílovce, uhelné jíly, zbytky uhlí a další podsypkové materiály (minimální obsah toxických tufických jílů nevhodných pro budoucí vegetaci) – původem ze skrývkových řezů Medard – Libík, tj. dnešní jezero Medard.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_podkru%C5%A1nohorsk%C3%A1_v%C3%BDsypka

Velká podkrušnohorská výsypka

https://cs.wikipedia.org